*Obrazovne ustanove mogu da priznaju sertifikate neakreditovanih kurseva kao interno stručno usavršavanje u skladu sa strategijom stručnog usavršavanja koja se sprovodi u obrazovnoj ustanovi.