Kurs "Video materijali u nastavi (osnovi digitalne video montaže)" je kurs koji kroz 5 lekcija uvodi polaznike u osnove video montaže. Tehnike i principi montaže videa prikazani su na dva softverska alata. Prvi je Wondershare Filmora, koji polaznici mogu besplatno da pruzmu i koriste, dok je drugi Adobe Premiere. Kurs objašnjava celokupan proces pravljenja video materijala, od uvoza snimaka, natpisa, fotografija i zvučnih zapisa u projekat do takozvanog renderovanja i izvoza finalnog materijala iz programa. Za praćenje potrebno je da polaznici imaju osnovna znanja rada na računaru i korišćenja Interneta. Dobro došli u svet video montaže.