Kurs "Pretraživanje i čuvanje podataka na Internetu" je jedinstvena prilika da kroz 4 lekcije naučite kako da pretražujete podatke na Internetu. Kako pronaći željene podatke? Kako suziti pretragu da dobijete podatke koji najviše odgovaraju? Kako podatke preuzeti, podeliti sa drugim korisnicima i sačuvati? Ovo su samo neka pitanja na koje se odgovor može dobiti u kursu. Znanja i veštine iz kursa se korsite svakodnevno u radu sa Intertnetom i znajčajno će olakšati i ubrazati Vaš rad na računaru. Dobrodošli!