Flash animacije 2 predstavlja nastavak kursa Flash animacije 1. Na ovom kursu se uči izrada interaktivnih animacija u programu Adobe Flash. Kroz kurs se obrađuju tehnike izrada interaktivnih animacija, izrada jednostavnijeg Flash sajta, rad sa dugmadima i upravljanje kroz kod snipete. Da bi se pratio kurs potrebno je da polaznici imaju osnovna znanja u radu sa računarima i Internetnom i da imaju položen kurs Flash animacije1. Program se ne dobija uz kurs. Kurs je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i nalazi se u katalogu stučnog usavršavanja nastavnika pod brojem 189 (kompetencije K1/ broj bodova 40).