Digitalna obrada fotografija 3 predstavlja nastavk kursa "Digitalna obrada fotografija 1&2 - "Photoshop etide"". Kurs obrađuje napredne alate i tehnike obrade fotografija u programu Adobe Photoshop. Obrađuje se Adjusment paleta, rad sa smart lejerima i automatizacija radnog procesa. 

Kurs traje 5 nedelja. Da bi se pratio kurs potrebno je da polaznici imaju osnovna znanja u radu sa računarima i Internetnom. Program se ne dobija uz kurs. Kurs je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i nalazi se u katalogu stučnog usavršavanja nastavnika pod brojem 194 (kompetencije K1/ broj bodova 40).