Dobro došli u svet operacionih istraživanja. I ako je u pitanju relativno mlada nauka, principi operacinih istraživanja se svakodnevno koriste. Osnovni problem kojim se bave operaciona istraživanja je optimizacija različitih procesa. Sa tavkim ciljem, operaciona istraživanja su vrlo zastupljena u industriji, saobraćaju i ekonomiji. Saznajte kako se matematički modeluju svakodnevni problemi, na koji način se mogu složeni procesi optimizovati grafičkom metodom i Simpleks metodom. Otkrijte svet operacionih istraživanja. Kurs traje 6 nedelja.