Svaka firma, škola, bolnica, fabrika, danas mora da ima svoj interni informacioni sistem. Njime upravlja administrator prema određenim pravilima i zahtevima. Naučite kroz 8 nedelja kursa, kakva pravila određuju upravljanje takvim sistemima koji se oslanjanju na Windows operativni sistem. Sagledajte administriranje sistema iz novog ulga i saznajte šta je Aktivni direktorijum, kakva je arhitektura Windoes Server sistema, šta je globalni katalog i permisije, šta su fajl sistemi i RAID sistemi.