Kurs multimedijalni sadržaji u nastavi namenjen je svima koji žele bolje da upoznaju osobine multimedijalnih sadržaja. Kroz 5 nedelja kursa polaznici će imati mogućnost da saznaju više o karakterisikama zvuka, video sadržajima, televiziji kao nastavno sredstvo i elemenitma grafičkog dizajna koje treba implementirati u izradu nsatavnih materijala. Kroz veliki broj pirmera polaznici će naučiti da na ispravan način koriste multimedijalne sadržaje i iskoriste stečena znanja u kreiranju sopstvenih nastavnih materijala. Prijavite se i saznate sve o multimediji.

Kurs multimedijalni sadržaji u nastavi namenjen je svima koji žele bolje da upoznaju osobine multimedijalnih sadržaja. Kroz 5 nedelja kursa polaznici će imati mogućnost da saznaju više o Majerovoj teoriji multimedijalnog učenja, osobinama teksta, slike, načinu tumačenja boja. Kroz veliki broj pirmera polaznici će naučiti da na ispravan način koriste multimedijalne sadržaje i iskoriste stečena znanja u kreiranju sopstvenih nastavnih materijala. Prijavite se i saznate sve o multimediji.