Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Kurs Poštanska tehnologija namenjen je prvenstveno studentima II godine na studijskom programu Poštanske i bankarske tehnologije na Visokoj ICT školi (bivša Viša tehnička PTT škola) ali i svima onima koji žele da saznaju nešto više o primenjenoj tehnologiji u poštanskom saobraćaju. Za praćenje ovog kursa poželjno je poznavanje osnovnih poštanskih usluga.

Predmet posvećen razumevanju informaciono-komunikacionih tehnologija, servisa i usluga, u cilju sagledavanja mogućnosti što bolje primene. Informaciono doba, u kome se nalazimo, možemo unapređivati samo ukoliko ga razumemo. Cilj predmeta ja upoznavanje sa servisima, kroz tehnologije koje su primenjene i usluge koje mogu biti realizovane.